Gratis verzending in Nederland vanaf € 150,-
Meer dan 100 jaar ervaring!
100% Nederlandse producten
Voldoet aan de veiligheidsnormen!
Van advies tot maatwerk

Belangrijke Wetgeving klimmaterieel 

Voor klimmateriaal geldt dat er altijd aan bepaalde wetgeving en normeringen moet worden voldaan. Dit geldt voor ALGA als fabrikant maar ook voor de gebruikers van klimmaterieel.  Draagbaar klimmateriaal dat in Nederland wordt geproduceerd en/of wordt verhandeld moet aan de Nederlandse wetgeving voldoen. Omdat op dit moment specifieke Europese wetgeving voor draagbaar klimmaterieel ontbreekt, zijn de lidstaten van de Europese unie genoodzaakt dit op nationaal niveau te regelen. Dit betekent dat de regelgeving per lidstaat kan verschillen. Bij de import en export van draagbaar klimmaterieel moeten ondernemers hier vooralsnog rekening mee houden. In Nederland is de Warenwet de wetgeving waaraan fabrikant en gebruikers moeten worden voldaan. Artikel 1a Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel laat daarover geen enkele twijfel bestaan.  We zetten daarnaast een aantal belangrijke normen voor je op een rijtje:

Nederlandse en Europese wetgeving

Belangrijkste wetgeving en normering Klimmateriaal in Nederland:

Warenwet (besluit draagbaar klimmaterieel)
NEN 2484 is de norm voor draagbaar klimmaterieel in de vorm van ladders en trappen. Termen, definities, eisen, beproevingsmethoden worden uitgebreid behandeld. Daarnaast is er aandacht voor gebruik en onderhoud.
EN 131 bestaat uit 6 delen en is een Europese productnorm. Deze norm is belangrijk maar niet NL geharmoniseerd. De Warenwet
NEN-EN 1004 is de norm voor rolsteigers. Deze Norm bestaat uit twee delen deel 1 de EN 1004-1 gaat over materialen, afmetingen, ontwerpbelastingen, veiligheids- en prestatie-eisen. Deel 2 de NEN-EN 1004-2 geeft regels en richtlijnen voor het opstellen van handleidingen voor verrijdbare toegangs- en werktorens
NEN-EN 14122 bestaat uit 4 delen en is de norm voor permanente toegangsmiddelen tot machines. Deel 1: Keuze van vaste toegangsmiddelen en algemene vereisten voor toegankelijkheid. Deel 2: besteed aandacht aan: Werkbordessen en looppaden. Deel 3: Trappen, trapladders en leuningen. Als laatste Deel 4: Daarin staan vaste ladders centraal.

Kooiladder Op Maat Gemaakt conform Belangrijkste Wetgeving en Normering Klimmateriaal

Welke ladder of trap moet je plaatsen?

Standaard klimmateriaal of Maatwerk?

Wanneer mag je wel een ladder gebruiken om het dak te betreden of is het beter om een kooiladder of gevelladder te plaatsen? Moeten kooi- en gevelladders  net als ladders en trappen ook jaarlijks gekeurd worden? Kan die kooiladder hier wel gemonteerd worden, Moet ik nou wel of geen ladderboom verlenger toepassen?, Welke lengte ladder heb ik nodig als deze in 70 graden stand staat en ik ook veilige manier het dak wil betreden? Hoe hoog moet het hekwerk minimaal zijn? Voldoet hier en standaard product of moeten wij een oplossing op maat laten maken? Zo zijn er tal van vragen die vaak gesteld worden. 

Vraag het de professional!

Bij ALGA hebben we een team van professionals die jullie graag helpen alle uiteenlopende vragen te beantwoorden. Geen vraag is te gek zeggen we bij ALGA wel eens. Tenminste als het over ons vakgebied gaat, anders moeten wij het ook even voor je uitzoeken. Heb jij vragen en kan jij onze hulp goed gebruiken? Schroom niet, schakel de professional in! Wij helpen je graag verder!

Belangrijkste wetgeving en normering Klimmateriaal

Veel gestelde vragen over wetgeving & normering

Wat is de norm NEN-EN 14122?

Deze norm geeft eisen aan trappen, werkbordessen, leuningen en kooiladders die deel uitmaken van een machine. De norm specificeert de minimumeisen die ook van toepassing zijn wanneer toegangsmiddelen vereist zijn om een gebouw of constructie (bijv. trappen, trappen, leuningen) waar de machine is geïnstalleerd te betreden. De Norm NEN-EN 14122 bestaat uit 4 delen die niet los van elkaar kunnen worden gezien. 

  1. Keuze van vaste toegangsmiddelen tussen 2 verschillende niveaus
  2. Bordessen en looppaden 
  3. Trappen, trapladders en leuningen. 
  4. Vaste ladders (bijv. kooiladders)

Wat is de norm NEN-EN 14122-1?

In de NEN-EN-ISO 14122-1 staat de keuze van vaste toegangsmiddelen en algemene vereisten voor toegankelijkheid centraal.

Dit deel is van toepassing op permanente toegangsmiddelen die deel uitmaken van een machine. Dit deel van ISO 14122 specificeert ook de minimumeisen die van toepassing zijn als toegangsmiddelen vereist zijn om een gebouw of constructie waar de machine is geïnstalleerd is te betreden.

Wat is de norm NEN-EN 14122-2?

In de NEN-EN-ISO 14122-2 staan werkbordessen en looppaden centraal die dienen voor veilige machine- of daktoegang. 

Dit deel is van toepassing op werkplatforms en looppaden die deel uitmaken van een machine. Dit deel van ISO 14122 specificeert minimumeisen die ook van toepassing wanneer bordessen en looppaden vereist zijn als het deel van het gebouw of de constructie (bijv. werkplatforms, loopbruggen) waar de machine is geïnstalleerd te betreden.

Wat is de norm NEN-EN 14122-3?

In de NEN-EN-ISO 14122-3 staan Trappen, trapladders en leuningen centraal die dienen voor veilige machine- of daktoegang. 

Dit deel is van toepassing op Trappen, trapladders en leuningen die deel uitmaken van een machine. Dit deel van NEN-EN 14122 specificeert minimumeisen die ook van toepassing wanneer trappen en leuningen vereist zijn als het deel van het gebouw of de  constructie waar de machine is geïnstalleerd te betreden.

Wat is de norm NEN-EN-ISO 14122-4?

In de NEN-EN 14122-4 staan vaste ladders centraal die dienen voor veilige machine- of daktoegang. 

Dit deel is van toepassing op vaste ladders die deel uitmaken van een machine. Dit deel van NEN-EN 14122 specificeert minimumeisen die ook van toepassing wanneer vaste ladders (bijvoorbeeld kooiladder of gevelladders vereist zijn als het deel van het gebouw of de  constructie waar de machine is geïnstalleerd te betreden.

 

Wat is de EN-131?

De EN 131 is de Europese norm voor ladders, vouwladders en trappen. Omdat op dit moment specifieke Europese wetgeving voor draagbaar klimmaterieel ontbreekt, zijn de lidstaten genoodzaakt dit op nationaal niveau te regelen. Dit betekent dat de regelgeving per lidstaat aanzienlijk kan verschillen. Voor Nederland geldt de Warenwet en het besluit draagbaar klimmateriaal . De Nederlandse wet biedt een hogere veiligheidsstandaard dan de Europese norm EN 131. 

De normen NEN-EN 131-1 t/m 6 zijn niet geharmoniseerd in Nederland. Draagbaar klimmaterieel in Nederland moet voldoen aan de Warenwet.

bron: https://www.nvwa.nl

Wat is de NEN 2484?

De norm NEN 2484 laat zien aan welke eisen, definities en beproevingen professioneel draagbaar klimmateriaal (ladders en trappen) moet voldoen. Verder worden er in deze norm ook aanwijzingen gegeven voor het gebruik van professioneel draagbaar klimmateriaal in de praktijk. Deze norm komt overeen met de Warenwet en het besluit draagbaar klimmateriaal. De NEN 2484 wordt in de praktijk nog genoemd en gehanteerd als norm tijdens de jaarlijkse en verplichte keuring en inspectie van draagbaar klimmateriaal bij bedrijven. Maar de normcommissie komt niet meer bij elkaar. 

Aan welke norm moeten ladders en trappen in Nederland voldoen?

Alle ladders en trappen in Nederland moeten voldoen aan de Warenwet en het besluit draagbaar klimmateriaal. De Nederlandse wet stelt op verschillende onderdelen hogere eisen aan het veiligheidsniveau dan de Europese wet EN131. Omdat ALGA alle producten in Nederland produceert voldoen onze ladders standaard aan de hoogst gestelde Nederlandse normen.