Gratis verzending in Nederland vanaf € 150,-
Meer dan 100 jaar ervaring!
100% Nederlandse producten
Voldoet aan de veiligheidsnormen!
Van advies tot maatwerk

De status van NEN 2484 en EN 131 in Nederland

Hoewel de NEN 2484 en EN 131 normen veelvuldig worden genoemd in gesprekken over ladderveiligheid, is de werkelijkheid dat in Nederland de NEN 2484 sinds 1 januari 2007 niet meer van toepassing is. Daarnaast is de EN 131 norm in Nederland niet geharmoniseerd, omdat de nationale regelgeving, vastgelegd in het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel, leidend is. Dit besluit omvat uitgebreide regelgeving omtrent de minimale veiligheidseisen, gebruiksaanwijzingen, opschriften op ladders, en onderzoeksmethoden voor het testen van ladders.

De aanhoudende relevantie van NEN 2484

Ondanks dat de NEN 2484 norm officieel is vervallen en vervangen door het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel, blijft deze norm van oudsher een sterke associatie houden met professionele ladders. Deze blijvende erkenning uit zich in diverse aspecten van de sector. Zo wordt er nog steeds een cursus keurmeester NEN 2484 aangeboden, gericht op het keuren van ladders en trappen volgens de specificaties en veiligheidseisen die ooit onder deze norm vielen. Dit wijst op een aanhoudende vraag naar deskundigheid en certificering op dit gebied, ondanks de officiële status van de norm.

Bovendien kiezen sommige fabrikanten ervoor om de NEN 2484 norm nog steeds op hun producten te vermelden, ondanks dat deze niet meer geldt. Deze praktijk kan worden verklaard door de grote bekendheid en het vertrouwen dat de norm geniet binnen de branche. Het noemen van NEN 2484 op ladders en trappen symboliseert voor velen nog steeds een bepaalde kwaliteitsstandaard en veiligheidsniveau, ook al is de juridische basis hiervoor verschoven naar het Warenwetbesluit. Voor professionele gebruikers en keurmeesters vormt deze vermelding een herkenning van de kwaliteit en betrouwbaarheid die zij van hun klimmaterieel eisen.

In de kern onderstreept de aanhoudende referentie aan NEN 2484 in de sector de complexiteit en de dynamische aard van normeringen en regelgeving omtrent veilig klimmateriaal. Voor bedrijven zoals ALGA, die zich inzetten voor de hoogste standaarden in veiligheid en kwaliteit, biedt dit een uitdaging maar ook een kans om te laten zien dat hun producten niet alleen voldoen aan de huidige wettelijke eisen maar ook aan de historisch gegroeide verwachtingen van de markt.

Wetgeving draagbaar klimmaterieel Warenwet of NEN EN 131

Veiligheid klimmaterieel

Warenwetbesluit: de spil in regelgeving

Het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel is de spil in de Nederlandse regelgeving rond de veiligheid van ladders en ander klimmaterieel. Dit besluit stelt duidelijke eisen aan de productie, het verhandelen en het gebruik van dit materieel binnen Nederland. Artikel 1 van het Warenwetbesluit stelt ondubbelzinnig dat het verboden is draagbaar klimmaterieel te verhandelen, te vervaardigen, of binnen Nederlands grondgebied te brengen zonder te voldoen aan de bij of krachtens het besluit gestelde voorschriften.

 

Duidelijke richtlijnen Nederlandse markt

Toezicht en naleving Warenwet

Het toezicht op de naleving van het Warenwetbesluit is strikt geregeld. Voor consumenten ladders is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk, terwijl bij bedrijfsmatig gebruikte ladders het toezicht ligt bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Dit toont de serieuze aanpak van de Nederlandse overheid om de veiligheid van gebruikers van klimmaterieel te garanderen.

In de praktijk zien we vaak dat ladders bedoeld voor professioneel gebruik en ladders voor consumentengebruik verschillen in specificaties, ondanks dat de warenwet of normeringen hierin geen onderscheid maken. Technisch gezien zouden deze ladders dezelfde veiligheids- en kwaliteitseisen moeten voldoen. Echter, in de professionele sector wordt er strenger gehandhaafd op de naleving van deze eisen, terwijl voor particulieren dergelijke strikte controle veel minder voorkomt.

internationale context en het gebrek aan harmonisatie

Omdat er op Europees niveau geen specifieke wetgeving is voor draagbaar klimmaterieel, regelen lidstaten dit op nationaal niveau. Dit leidt tot aanzienlijke verschillen in regelgeving tussen de landen. Voor ondernemers die draagbaar klimmaterieel importeren of exporteren, is het van belang rekening te houden met deze verschillen. Het Warenwetbesluit biedt in ieder geval zeer duidelijke richtlijnen voor de Nederlandse markt.

Bij een reformladder is een stabiliteitsbalk altijd verplicht

Producten uit Nederland

Inzet voor veiligheid

Bij ALGA nemen we onze verantwoordelijkheid voor het leveren van veilig klimmaterieel  serieus. Al ons materiaal wordt geproduceerd in onze eigen fabriek in Nederland en voldoet aan de strenge eisen van het Warenwetbesluit. We waarborgen  de hoogste veiligheidsnormen, zodat onze klanten met vertrouwen kunnen werken op hoogte.

Voor professionals in de bouw en industrie is het essentieel om op de hoogte te zijn van de geldende veiligheidsnormen en regelgeving. Hoewel NEN 2484 en EN 131 vaak ter sprake komen, is het in Nederland het Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel dat de norm stelt. Bij ALGA zetten we ons in om te zorgen dat ons klimmaterieel niet alleen aan deze nationale eisen voldoet, maar ook bijdraagt aan een veiligere werkplek voor iedereen.

Veel gestelde vragen over Normering en wetgeving

Aan welke norm moeten ladders en trappen in Nederland voldoen?

Alle ladders en trappen in Nederland moeten voldoen aan de Warenwet en het besluit draagbaar klimmateriaal. De Nederlandse wet stelt op verschillende onderdelen hogere eisen aan het veiligheidsniveau dan de Europese wet EN131. Omdat ALGA alle producten in Nederland produceert voldoen onze ladders standaard aan de hoogst gestelde Nederlandse normen. 

Welke norm of wet geldt in Nederland voor draagbaar klimmateriaal?

Warenwetbesluit draagbaar klimmaterieel (1986): Dit is de hoofdwet die toeziet op de veiligheidseisen voor draagbaar klimmaterieel in Nederland. Het stelt eisen aan zowel consumenten- als professioneel klimmateriaal.

Niet geharmoniseerde normen in Nederland zijn:

NEN-EN131-1 tot NEN-EN131-6: Deze normen geven specifieke eisen voor verschillende aspecten van ladders, zoals termen, typen, functionele afmetingen, eisen, testen, labeling, veiligheidsinstructies, gebruikersinformatie, en specifieke eisen voor verschillende soorten ladders.

NEN 2484: Deze norm betreft draagbaar klimmateriaal zoals ladders en trappen. Het omvat termen, definities, eisen, beproevingsmethoden, gebruik en onderhoud.

bron: https://www.nvwa.nl

Wat is de EN-131?

De EN 131 is de Europese norm voor ladders, vouwladders en trappen. Omdat op dit moment specifieke Europese wetgeving voor draagbaar klimmaterieel ontbreekt, zijn de lidstaten genoodzaakt dit op nationaal niveau te regelen. Dit betekent dat de regelgeving per lidstaat aanzienlijk kan verschillen. Voor Nederland geldt de Warenwet en het besluit draagbaar klimmateriaal . De Nederlandse wet biedt een hogere veiligheidsstandaard dan de Europese norm EN 131. 

De normen NEN-EN 131-1 t/m 6 zijn niet geharmoniseerd in Nederland. Draagbaar klimmaterieel in Nederland moet voldoen aan de Warenwet.

bron: https://www.nvwa.nl

Wat is de NEN 2484?

De norm NEN 2484 laat zien aan welke eisen, definities en beproevingen professioneel draagbaar klimmateriaal (ladders en trappen) moet voldoen. Verder worden er in deze norm ook aanwijzingen gegeven voor het gebruik van professioneel draagbaar klimmateriaal in de praktijk. Deze norm komt overeen met de Warenwet en het besluit draagbaar klimmateriaal. De NEN 2484 wordt in de praktijk nog genoemd en gehanteerd als norm tijdens de jaarlijkse en verplichte keuring en inspectie van draagbaar klimmateriaal bij bedrijven. Maar de normcommissie komt niet meer bij elkaar.