Disclaimer

ALGA besteedt veel aandacht aan het onderhoud van de informatie op deze website. We maken echter een voorbehoud omtrent de juistheid van de informatie en zijn daarom niet aansprakelijk voor de schade die op directe of indirecte wijze volgt door het gebruik van de informatie van deze website.

Persoonsgegevens
ALGA B.V. neemt de Wet bescherming persoonsgegevens in acht bij het gebruik van uw persoonsgegevens die u op enkele plaatsen op onze website kunt invullen.

Copyright
Informatie op deze website en in welke verschijningsvorm dan ook (teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen (schriftelijke) toestemming van ALGA B.V.

Producten van derden en hyperlinks
De ALGA website bevat verwijzingen/ hyperlinks naar derden. Voor de inhoud van deze informatie en deze andere websites dragen wij geen verantwoordelijkheid.

Verwerking van gegevens van uw browser en over uw gebruik van onze website
ALGA kan informatie opslaan die uw internetbrowser naar ALGA toezendt. Deze informatie kan bestaan uit uw IP-adres, de datum en tijd dat u de ALGA website bezoekt en welke delen van de website u bezoekt. ALGA verzamelt deze informatie slechts om meer te weten te komen over het gebruik en de bruikbaarheid van de ALGA website en voor andere statistische doeleinden.

Cookies
De ALGA website maakt gebruik van zogenoemde cookies om onze dienstverlening en uw gebruiksgemak te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u de ALGA website bezoekt. Dit maakt het voor ALGA mogelijk om uw computer te herkennen als u de ALGA website op een later tijdstip weer bezoekt. Op deze wijze kan ALGA alle diensten en de website meer persoonlijk op u toesnijden. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch weigert. In dat geval kunt u mogelijk niet langer gebruik maken van alle mogelijkheden van de ALGA website.

E-mail disclaimer
Ieder door ALGA B.V. verzonden e-mail en eventueel meegezonden bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Publiceren, vermenigvuldigen en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Bij onjuiste adressering wordt u verzocht de afzender direct te informeren door het e-mailbericht met de bijgevoegde bestanden te retourneren. Wij vertrouwen erop dat u dit bestand in goede orde ontvangt, maar wijzen erop dat eventuele beschadigingen en/of afwijkingen niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van ALGA B.V.. Wij willen de ontvanger erop wijzen dat dit bericht en de meegestuurde bestanden gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van virussen. ALGA B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van aanwezigheid van virussen.